POZYSKANE DOTACJE

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Mamy przyjemność poinformować, iż Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B pn. „Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B”.

Niniejszy projekt polegać będzie na wytworzeniu oraz wdrożeniu innowacyjnego Systemu B2B działającego w modelu SaaS (Software as a Service), na którym oparta będzie współpraca Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi. Współpraca ta uwarunkowana jest wytworzeniem i wdrożeniem niniejszego systemu. System ten znacząco automatyzować będzie procesy finansowo-księgowe w przedsiębiorstwach współpracujących, co stanowić będzie jeden z bodźców do nawiązania współpracy z Wnioskodawcą opartej o planowany do wytworzenia System B2B. Dodatkowo System w sposób znaczący usprawni Wnioskodawcy procesy związane z pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych bez zaangażowania nadmiernych zasobów (automatyzacja działań marketingowych) oraz bardzo usprawni wszelkie procesy związane z podjętą współpracą z partnerami (np. poprzez integrację z przelewy24.pl, PayU, automatyczne wystawianie faktur).

Projekt zakłada utworzenie przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej B2B, czyli automatyzację procesów między wnioskodawcą a partnerami biznesowymi poprzez informatyzację powiązań, które powstaną w wyniku realizacji projektu. Ma to w założeniu doprowadzić do zacieśnienia przyszłej współpracy oraz wzrostu konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji, zwiększenie efektywności wymiany danych, usprawnienie procesów oraz do zwiększenia przychodów zarówno wnioskodawcy jak i jej partnerów biznesowych.

Kwota dofinansowania: 47 040 PLN

fakturomania dotacje