FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Fakturomania to aplikacja webowa służąca prowadzeniu pełnej księgowości online.
Nasze rozwiązanie skierowane jest do mikro spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.
Jeśli chcesz prowadzić własną firmę, ale obawiasz się wysokich kosztów związanych z jej prowadzeniem – Fakturomania może być dobrym rozwiązaniem.
Pełna księgowość to rozbudowany, precyzyjny i dokładny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości. Służy on do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni pewnego okresu.
Nie, rozliczenia w Fakturomanii nie wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy księgowej. Do korzystania z aplikacji wystarczy połączenie z internetem, przeglądarka internetowa, systematyczność oraz skrupulatność.
Obsługa aplikacji została na tyle uproszczona, aby każdy był w stanie poprowadzić pełną księgowość mikro spółek zoo. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze służymy pomocą.
Fakturomania to również bogata baza wiedzy omawiająca zagadnienia związane z księgowością, podatkami i samą spółką z o.o.
Aplikacja jest dedykowana jednostkom mikro, które prowadzą działalność w formie spółki z o.o. o profilu usługowym, handlowym lub usługowo-handlowym na terytorium Polski.
Dzięki spółce z o.o. zyskać można bardzo wiele, zarówno pod względem znaczącego ograniczenia odpowiedzialności jak i też pod względem oszczędności.
Kwota oszczędności wynosić może od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie - w przypadku optymalnego zaplanowania działaności.
W sytuacji gdy wspólników w spółce jest co najmniej dwóch, to żaden z nich nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Decyzja o dobrowolnym ubezpieczeniu należy do przedsiębiorcy.
Dla Państwa wygody przygotowany został uniwersalny plan kont oraz polityka rachunkowości, które są generowane automatycznie przez aplikację. Dokumenty te wystarczy wydrukować i podpisać.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT