PORÓWNANIE PAKIETOW

Pakiet darmowy

Pakiet premium

Faktury sprzedaży
Faktury pro forma
Własne logo na fakturze
Wiele schematów numeracji faktur
Własna numeracja faktur
Wysyłanie faktur e-mailem
Eksportowanie faktur
Zapisywanie produktów
Zbiorcze drukowanie faktur
Integracja z GUS
Wiele rachunków bankowych
Katalog kontrahentów
Import kontrahentów z GUS
Zaawansowane ustawienia kontrahentów
Polityka rachunkowości
Plan kont
Dziennik
Księga główna
Księga pomocnicza
Zestaw. obr. i sald księgi głównej
Zestaw. obr. i sald księgi pomocniczej
Schematy księgowania przychodów
Schematy księgowania kosztów
Deklaracje VAT-7 i VAT-7K
Rejestry VAT sprzedaży
Rejestry VAT zakupu
JPK_VAT
JPK_KR
JPK_FA
Potwierdzenia sald kontrahentów
Automatyczne rozliczenie WNT
Automatyczne rozliczenie WDT
Metoda kasowa VAT
Księgowość podmiotów zwolnionych z VAT
Zaliczki CIT
Deklaracje CIT
Sprawozdania finansowe
Uchwały do sprawozdania finansowego
Kalendarz z przypomnieniami
Rejestr pracowników
Rozliczanie umów o pracę
Rozliczanie umów zlecenia
Rozliczanie umów o dzieło
Rozliczanie aktów powołania
Rozliczania ryczałtowe
Listy płac
Deklaracja PIT-11
Deklaracja PIT-4R
Deklaracja ZUS-RCA
Deklaracja ZUS-DRA
Deklaracja ZUS-ZUS
Deklaracja ZUS-ZPA
Wykresy przychodów i kosztów
Aktualizacje aplikacji
Kopie zapasowe baz danych
Zabezpieczona transmisja danych
Księgowy
Wsparcie techniczne
Konta użytkowników
Nadawanie przywilejów nowym użytkownikom
Wiele firm jednego użytkownika